AW-827360708
Phone: 8615021508925 Email: sales@steelfashion-sh.com

Leptoméreia

Archikí selída / Ειδήσεις / Leptoméreia

..

Μιλάμε για τεχνικές κατασκευής χαλύβδινων κατασκευών αποθήκη

2017-12-19 08:52:09

1. Επισκόπηση έργου
Ένας χώρος αποθήκευσης μήκους 230 μέτρων, πλάτους 100 μ., Γωνίας 11 μ. Ύψους, έκτασης κτιρίου 23.000 τετραγωνικών μέτρων, κλίσης οροφής 3%, διαμέτρου 25 μέτρων, κεντρικής διατομής 9 μέτρων, οροφής 0.53 χιλ.πάχος γαλβανισμένος χάλυβας + μονωτικό βαμβάκι, το εξωτερικό τοίχωμα είναι πλάκα 0,43 χιλιοστών πάχους χρώματος, είναι μια πύλη ελαφριά μεταλλική δομή, από τις χαλύβδινες στήλες, δοκούς, δομή φακέλου,άλλα στοιχεία.
2 κύρια σημεία κατασκευής
2.1 Επισκόπηση εγκατάστασης
2.1.1 Λόγω της μεγάλης έκτασης και της μικρής περιόδου κατασκευής, το έργο έχει μόνο 40 ημέρες για να εγκαταστήσει τη δομή του χάλυβα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόοδος της κατασκευής, πρέπει να γίνει ολόκληρη η εργασία ανύψωσηςπου ολοκληρώνεται με την κατασκευή ρέοντος νερού μέσω εύλογης ρύθμισης.
2.1.2 Σημειώνεται με βάση την κεντρική γραμμή τοποθέτησης, η κεντρική γραμμή κάθε τεμαχίου χάλυβα πάνω και κάτω εγκάρσια σημειωμένη με ένα κόκκινο τρίγωνο για την ένδειξη της εγκατάστασης και της εγκατάστασης.
2.1.3 ζεύγη εξαρτημάτων προς συναρμολόγηση επί τόπου, ανέγερση μιας απλής προσυναρμολογημένης πλατφόρμας και μέτρηση ισοστάθμισης για την εξασφάλιση ποιότητας συναρμολόγησης.
2.1.4 Η γωνία μεταξύ της ανύψωσης του συρματόσχοινου και της δοκού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 45 μοίρες.
2.1.5 Από το άκρο του τοίχου κοντά στην ανυψωτική διασταύρωση, ο θεοδολίτης με το γερανό για να βρει το κέντρο της μετατόπισης της δοκού και την κατακόρυφοτητα μετά τη σύσφιξη των μπουλονιών, και στη συνέχεια να απελευθερώσει το cο πρώτος μέσα στην ανοιχτή δομή ολοκληρώνεται, όλες οι κεραίες, οι δοκοί και οι ράβδοι είναι τοποθετημένες μεταξύ των στηλών υποστηριζόμενων στηριγμάτων και ολόκληρη η στήλη έχει ρυθμιστεί, ισιωθεί καιυποστηρίζεται πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
2.1.6 Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του άκαμπτου σκελετού σχοινιού, το καλώδιο πρέπει να στερεωθεί στα σωστά εξαρτήματα.
2.1.7 ο σκελετός και άλλα εξαρτήματα της εγκατάστασης, η κύρια κατασκευή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το ελαφρύτερο βάρος της δευτερεύουσας δομής και η κύρια δομή της εγκατάστασηςδιαδικασία δεν είναι εγκατεστημένη στο τεχνητό όλα εγκατεστημένα στη θέση τους.
2.2 Σύνδεση βιδών υψηλής αντοχής
Στη δομή ελαφρού χάλυβα των βιδών υψηλής αντοχής από την κύρια σύνδεση, η εγκατάσταση πρέπει να δώσει προσοχή στις ακόλουθες πτυχές:
2.2.1 Διαχείριση:
(A) Τα μπουλόνια πρέπει να φυλάσσονται σε αδιάβροχο, ανθεκτικό στη βροχή, ανθεκτικό στη σκόνη και να ταξινομούνται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος.
(Β) Οι βίδες πρέπει να χειρίζονται ελαφρώς για να αποφεύγονται οι κρούσεις, η ζημιά στη συσκευασία και η βλάβη των μπουλονιών.
(C) Κατά τη χρήση του μπουλονιού, ανοίξτε το κιβώτιο συσκευασίας και χρησιμοποιήστε το σύμφωνα με την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε εκείνη την ημέρα. Τα υπόλοιπα μπουλόνια πρέπει να ανακυκλώνονται την ίδια ημέρα και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τον αριθμό παρτίδας καιΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Διαφορετικές παρτίδες βιδών, περικοχλίων, ροδέλες δεν επιτρέπεται να αναμειχθούν.
2.2.2 Εγκατάσταση:
(A) Η τοποθέτηση των μπουλονιών πρέπει να είναι εύκολη και συνεπής.
(Β) Το μπουλόνι πρέπει να είναι ελεύθερο να διεισδύσει, αν δεν διεισδύσει, χωρίς αναρρόφηση αερίου, διάστρεμμα και άλλες τροποποιήσεις.
(Γ) Οι επιφάνειες τριβής των εξαρτημάτων πρέπει να είναι στεγνές και να μην εκτίθενται σε βροχή.
(3) Πρώτη και τελευταία συστροφή:
(A) Η αρχική σύσφιξη και η τελική σύσφιξη πρέπει να ολοκληρώνονται εντός 24 ωρών.
(B) Η αρχική τιμή βιδώματος είναι περίπου 50% της τελικής βίδωσης.
(Γ) Οι βίδες πρέπει να βιδώνονται προς τα έξω με τη σειρά της κεντρικής τους θέσης.
(D) το σημάδετε αφού βιδωθεί.
2.3 στήλη εγκατάσταση
Εγκατάσταση στήλης από χάλυβα, το πρώτο καθαρίστε το θεμέλιο, και ρυθμίστε τη βάση της Peugeot, και στη συνέχεια εγκαταστήστε. Τα επίπεδα εγκατάστασης στη στήλη περιλαμβάνουν: βασική πληρωμή, ζώνη, Zhuang Zhuang, διόρθωση,σταθερό και ούτω καθεξής.
2.3.1 Τοποθέτηση της γραμμής: Πριν από την εγκατάσταση, τοποθετήστε τις κάθετες και οριζόντιες αξονικές γραμμές βάσης του επιπέδου βάσης ως τις γραμμές τοποθέτησης για τη βάση της στήλης. Ανύψωση, εγκατάσταση του στύλου μεθέση, κατεύθυνση προς τη θέση ανύψωσης.
2.3.2 Ανύψωση στήλης: Πριν από την ανύψωση της στήλης, από το κάτω μέρος της στήλης προς τα πάνω 500-1000mm Τμήμα, σχεδιάστε μια οριζόντια γραμμή, για να εγκαταστήσετε σταθερή πριν και μετά την αναθεώρηση αεροπλάνο elevatiσε δείκτη αναφοράς.
2.3.3 Διόρθωση στήλης: Η εργασία βαθμονόμησης της στήλης περιλαμβάνει γενικά τη θέση, την ανύψωση και την κατακόρυφοτητα αυτών των τριών στοιχείων.
Διορθωτής στήλης με εργαλεία μέτρησης ταυτόχρονα. Η τοποθέτηση της χαλύβδινης στήλης στη θέση της κατά την ανύψωση είναι ευθυγράμμιση, γενικά δεν χρειάζεται να διορθωθεί. Για την ανύψωση της στήλης, έτσιμερικές φορές χαμηλότερο από το ύψος τοποθέτησης, στη θέση του, την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν κέρατα για να ρυθμίσετε το ακριβές ύψος. Χρησιμοποιήστε θεοδολίτη για να βαθμονομήσετε την κατακόρυφοτητα της στήλης.
2.4 Εγκατάσταση δοκού οροφής
2.4.1 δέσμη στο πεδίο για να κάνει καλή δουλειά της συναρμολόγησης, και να κάνει καλή δουλειά βαθμονόμησης? συναρμολογούνται, με κάθε κλίμακα ως ομάδα. ανυψώνοντας πριν από το σημείο ανύψωσης για να επιβεβαιώσετε τη θέση των σημείων to Κάνετε καλή προστασία από την ανύψωση της ράβδου εργασίας, έτσι βλάβη της βαφής, Τραβήξτε το σχοινί λαδιού και στα δύο άκρα της δοκού, για να αποφύγετε την ταλάντωση του δοχείου στον αέρα. Όταν η δοκό έχει ανυψωθεί, θα πρέπει να ανυψωθεί μετάελέγχονται 50 εκατοστά από το έδαφος.
2.4.2 Κατά την τοποθέτηση της χαλύβδινης δοκού του άξονα, πραγματοποιήστε μια προκαταρκτική βαθμονόμηση πριν απελευθερώσετε το άγκιστρο, ευθυγραμμίστε το κέντρο της βάσης χάλυβα με τον άξονα τοποθέτησης και ρυθμίστε την κατακόρυφη κάμψη τουη δοκός για να ελέγξετε τη δοκό για πλευρική κάμψη, Μην χαλαράτε, την εγκατάσταση κάποιου από το οστά που είναι προσωρινά εγκατεστημένο με χαλύβδινα δοκάρια σταθερό, ακολουθούμενη από την εγκατάσταση στήριξης για να εξασφαλίσετεσταθερότητα του χώρου μεταξύ των εσωτερικών χώρων. Τερματίστε όλες τις βίδες υψηλής αντοχής σε αυτό το ενδιάμεσο τμήμα και τελικά διορθώστε το σταθερό σύνολο.
2.4.3 Ολοκληρώθηκε η ανύψωση των χαλύβδινων δοκών και διορθώσατε τη σωστή θέση, μπορείτε να εκτελέσετε την κρεμάστρα του κρεμασμένου λαιμού και να κολλήσετε στη θέση του μετά τη χειροκίνητη εγκατάσταση.
Light Steel Δομή χρήση της αποθήκης

 


2.5.1 Εργαλεία κλειδώματος: Δεδομένου ότι η στέγη του έργου είναι πλάκα ασφάλισης, πρέπει να υιοθετηθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαλείο αστράγαλο. Μετά την τοποθέτηση της πλάκας στέγης, το μηχάνημα ραπτομηχανών με χειροκίνητη ραφήαίθουσα χρησιμοποιείται για να καθορίσει και να καθορίσει τη θύρα οδηγό.
2.5.2 κατεύθυνση τοποθέτησης οροφής: σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού από το τένοντα στην αρχή του καταστρώματος. Συμπλέκοντας σανίδες για την επίτευξη των απαιτήσεων στεγανοποίησης.
2.5.3 Ειδικές οδηγίες Διάταξη τοποθέτησης της πλάκας κλειδώματος: η πρώτη στήλη από το στύλο κατά μήκος του τοίχου για τη σύνδεση της λωρίδας σε κάθε ξεκίνημα κεραμικής, πριν από τη στερέωση για να εξασφαλιστεί ότι το συνδετικό τεμάχιο sτο καπάκι στη μέση της βάσης, από το βραχίονα του γείσου μέχρι το μαρσπιέ τραβάει ένα σχοινί αναφοράς κατά μήκος της εξωτερικής γωνίας του τοίχου και ρυθμίζει τη θέση της γραμμής έλξης μετρώντας τοαπόσταση μεταξύ της κεντρικής γραμμής του άκαμπτου πλαισίου και στις δύο πλευρές και της γραμμής έλξης. Το εξωτερικό άκρο του συνδετικού τεμαχίου της πλακέτας ισοπεδώνεται με τη γραμμή έλξης και στερεώνεται με τις στεφάνες. Πότεr η πρώτη σειρά τοποθέτησης πλάκας είναι τετράγωνη, θα καθορίσει την ποιότητα της επόμενης εγκατάστασης πλακών.
2.5.4 Η οροφή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης πρέπει επίσης να συμμορφώνεται αυστηρά με τις σχετικές διατάξεις της λειτουργίας για να αποφευχθεί ή να μειωθεί η πίεση στην επιφάνεια της βλάβης της πλάκας χρώματος βαφής.
2.5.5 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχεδίων και προδιαγραφών του προϊόντος, η ποιότητα της μεταφοράς και η καταστολή των φύλλων οροφής πρέπει να ελέγχονται και να γίνονται αποδεκτές ώστε να εξασφαλίζεται ότιτα πάνελ στεγών δεν θα υποστούν παραμόρφωση, αποχρωματισμό, απολέπιση χρωμάτων και ζημιά κατά τη μεταφορά και αποθήκευση. Εν τω μεταξύ, οι γεωμετρίες του πίνακα οροφής Μέγεθος, επιβεβαιώνουν ότι πληροί τα απαιτούμενα σχέδιασεις.
2.5.6 Καθαρίστε τη στέγη του γράσου και του προστατευτικού στρώματος για να αποφύγετε την ολίσθηση κατά το περπάτημα.
2.5.7 Τοποθετήστε μια δέσμη σανίδων στέγης σε μια δοκό οροφής με γερανό (να μην τοποθετηθούν σε στρόφιγγες), σηκώστε το με το χέρι και τοποθετήστε το στη θέση του και στερεώστε το στο χρόνο. Κάθε δέσμη πάνελ στεγών δεν πρέπει να υπερβαίνειδ 10 έως 15 φύλλα και τα μη εγκατεστημένα φύλλα στέγης πρέπει να στερεωθούν όταν αποθηκεύονται στην οροφή.
2.5.8 Όλες οι περιοχές όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η ταινία σφράγισης πρέπει να καθαρίζονται εκ των προτέρων για να βελτιωθεί ο βαθμός στερέωσης.
2.5.9 Εγκατάσταση στέγης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι κατακόρυφο και τετράγωνο, μεταξύ των κυλίνδρων με ξύλινες παραστάσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι κεραίες ευθεία. Τα αντίστοιχα ανταλλακτικά όπως φλάντζες, οι σφραγίδες, τα βύσματα κλπ. πρέπει να εγκατασταθούν στη θέση τους, χωρίς παράλειψη ή επανεγκατάσταση.
2.5.10 Τοποθέτηση συνδετήρων στέγης Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι η σφίξιμο των συνδετήρων μέχρι να τοποθετηθούν οι ροδέλες σταθερά, αλλά όχι υπερβολικά.
2.5.11 τα πάνελ οροφής θα πρέπει να είναι αυστηρά, προσεκτικά, για να εξασφαλιστεί η μακρά δεν εκτροπή, χτύπημα και ούτω καθεξής. 45 ° πλάγια γωνία της γωνιακής θέσης του χώρου και εξασφαλίζει ομοιόμορφες αρθρώσεις, η θέση του περιγράμματος πρέπει να είναι βείναι ομαλή και σφιχτή. Σταθερά μπουλόνια, τα πριτσίνια πρέπει να είναι οριζόντια και κάθετα χωρίς παραμόρφωση.
2.5.12 Οι πίνακες στέγης πρέπει να τοποθετηθούν για να εξασφαλιστεί η κύρια κατεύθυνση του ανέμου.
2.6 τοποθέτηση πάνελ τοίχου
2.6.1 Χρήση εγκατάστασης κινητών ικριωμάτων. Μετακίνηση για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και την επιτόπια ασφάλεια του προσωπικού κατασκευής, απαιτούν το κτίριο γύρω από το σχηματισμό.
2.6.2 Η τοποθέτηση πάνελ τοίχου πρέπει να είναι αυστηρά σύμφωνη με τη διάταξη της οροφής σε σχέση με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης τουκύρια πλάκα, και στη συνέχεια, ανάλογα με την πραγματική κατάσταση της σκηνής, την εγκατάσταση των πάνελ άκρων για να εξασφαλιστεί η ποιότητα της άκρης τοίχου.
2.6.3 προκατασκευασμένα τοιχώματα σύμφωνα με τη διάταξη τοίχων και την απόσταση των δοκών.
2.6.4 Η πρώτη πλευρική άκρη της πλάκας πρέπει να συμπίπτει με την τοποθέτηση της γραμμής βάσης, μετά από κάθε σειρά μετά την εγκατάσταση σειράς σειρών για τον έλεγχο του παραλληλισμού του σκάφους ελέγχουrd και της γραμμής βάσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα οι γεώτρηση με λάθος οπές.
2.6.5 πρέπει να ράβονται μεταξύ των τοίχων και των τοίχων, όλες οι βίδες αυτοεπιπεδώματος πρέπει να είναι κάθετες προς τα τοιχώματα, χωρίς κλίση.
2.7 υδρορροές, κάτω σωλήνες και κλείστε την άκρη
2.7.1 Καθορίστε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης υδρορροής και της κλίσης ροής όπως φαίνεται.
2.7.2 Λόγω της επίδρασης της παραγωγής και της πραγματικής εγκατάστασης, ο χώρος πρέπει να υποστεί μερική επεξεργασία και κοπή. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τις απαιτήσεις ποιότητας εμφάνιση, πρέπει επίσης mνα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αδιάβροχης και στεγανωτικής απόδοσης και να πραγματοποιήσει έγκαιρα έλεγχο της στεγανότητας λόγω βροχής μετά την εγκατάσταση.
2.7.3 Οι υδρορροές, οι απαιτήσεις εγκατάστασης των αγωγών βροχής να είναι σταθερές, δεν εμφανίζονται χαλαρά, πέφτουν, φαινόμενα παραμόρφωσης.
2.7.4 Ρυθμίστε την άκρη στο ομοιόμορφο μήκος, η άκρη της περιοχής υποδοχής πρέπει να στερεωθεί με βίδες αλουμινίου και αδιάβροχο πλαστικό.
2.7.5 Στέγες, βίδες με αυτοεπιπεδούμενες βίδες στην άκρη της επίπεδης κεφαλής τοίχου και κεφαλή καρφιού αλουμινίου, αδιάβροχο πλαστικό για να είναι αδιάβροχο.
2.7.6 όλα τα είδη άκρων πρέπει να είναι οριζόντια οριζόντια γραμμή, κάθετα κάθετη γραμμή. Όλες οι γωνίες πρέπει να είναι σαφείς και τακτοποιημένες. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες είναι τακτοποιημένες, όχι αυλακωμένες, τσαλακωμένες, και τις ραφές και τα άκραοι αρθρωτοί σύνδεσμοι πρέπει να ελέγχονται αυστηρά. Η άκρη του γείσου θα πρέπει να εγκατασταθεί από την έξοδο στην κορυφογραμμή.
2.8 βασικές διαδικασίες, την κατασκευή απαιτήσεων βασικών μερών
2.8.1 Σφίξτε όλους τους κοχλίες μετά τη ρύθμιση της συνολικής δομής.
2.8.2 Όλες οι βίδες υψηλής αντοχής σφίγγονται με επαρκή ροπή στρέψης.
2.8.3 όλες οι βασικές βίδες να σφίγγονται πλήρως.
2.8.4 Οι πλευρές της πλάκας οροφής είναι παράλληλες με τη δοκό οροφής και το στεγανοποιητικό υλικό χρησιμοποιείται σωστά στη σφράγιση της οροφής.
2.8.5 Η κατεύθυνση τοποθέτησης των πάνελ τοίχου πρέπει να είναι σύμφωνη με εκείνη της εποχής των βροχών και πρέπει να είναι ευνοϊκή για την προβολή.
2.8.6 Κάθε μέρα για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων διάτρησης στην οροφή για να αποφευχθεί η διάβρωση και οι γρατζουνιές.
2.8.7 Όλες οι πλάκες πρέπει να ενώνονται δίπλα-δίπλα με σφιχτές και σωστές ραφές.
2.8.8 Όλες οι σανίδες είναι απαλλαγμένες από λάσπη, σκόνη, λάδι, σφραγιστικό ή άλλες ξένες ύλες.
2.8.9 Όλες οι λωρίδες σύνδεσης είναι σωστά κατασκευασμένες και διπλωμένες σε ευθεία γραμμή.
2.8.10 Όλες οι ασφάλειες είναι σωστά και ασφαλώς στερεωμένες, όλες οι αρθρώσεις είναι καθαρές και τακτοποιημένες.
2.8.11 Όλες οι αρθρώσεις, οι άκρες υδρορροής, οι αγωγούς στεγανοποιήσιμοι στο νερό και σφιχτά σφιγμένες.
2.8.12 τα συστήματα φωτισμού, οι οπές οροφής, οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να είναι αδιαπέραστες.
2.8.13 διαστάσεις των σκελετών οροφής συνεπή, οριζόντια, κάθετη σύμφωνα με τις απαιτήσεις προδιαγραφών εγκατάστασης,
2.8.14 κλίση οροφής και κλίση σύνδεσης νερού κατά τη σύνδεση του τοίχου, το νερό της κατσαρόλας μετά τη στεγανοποίηση της εγκατάστασης.
2.9 δύσκολα κατασκευαστικά μέτρα
2.9.1 Μέτρα πρόληψης διαρροής στέγης
Εγκαταστήστε τα πάνελ οροφής, τα τοιχώματα είναι η δυσκολία διαρροής νερού, προκειμένου να επιτευχθεί διαρροή βροχής και χιονιού, βύσμα, σφραγίδα δεν μπορεί να παραλειφθεί, ιδίως, σύμφωνα με τις οδηγίες γιαr, τοποθετημένη για να σφραγίσει σε καθαρή, ξηρή θερμοκρασία για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις. Πάρτε τη σφραγίδα του χώρου για να εξασφαλίσετε το φόρτο εργασίας της ημέρας, το υπόλοιπο στο σκιερό και ξηρό μέρος. Μετά την τοποθέτηση της σφραγίδας, βλτοποθετήστε το προστατευτικό χαρτί στη θέση του και περιμένετε να εγκατασταθεί η σανίδα. Για να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο μάτι 打 打, λάθος να πολεμήσετε, χτύπησε το γραφείο για να κάνει γρήγορα. Μάτι να είναι ευθεία. Συνδετήρεςθα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, να μην σφίγγετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οπτική μέθοδο για να δείτε αν το ελαστικό γύρω από το μαξιλάρι είναι ελαφρώς εξωθημένο.
2.9.2 Μέτρα κατασκευής ανοίγματος οροφής
Αρχικά, τοποθετήστε τη δομή στήριξης ανοίγματος οροφής στη θέση σχεδίασης. Τοποθετήστε το πάνελ οροφής (όπως η πλάκα ασφάλισης, η εγκατάσταση της ραφής κλειδαριάς) στα πάνελ της οροφής που ανοίγει το στόμιο της εγκατάστασηςτο δάπεδο στήριξης τοποθετημένο στο άνοιγμα κάτω από τον πίνακα οροφής, μεταξύ του δαπέδου στήριξης και των πλαισίων οροφής Τοποθετήστε συνεχή στεγανοποιητική ταινία. Ασφαλίστε με προ-διάτρητες οπές με fasβιδών. Η σιλικόνη καταστράφηκε γύρω, και στη συνέχεια καθαρίστε το εκτεθειμένο πήγμα πυριτίας για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει νερό, και αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά υπολείμματα γύρω. Σημειώστε ότι η ταινία σφράγισης κόβεται σε γωνία 45 μοιρών(δεν σχίζεται) στις γωνίες και ένα μεταλλικό βύσμα είναι τοποθετημένο στην υψηλή πλευρά κάθε πλάκας.
3. Συμπέρασμα
Παρόλο που το έργο αυτό έχει μεγάλο χώρο κατασκευής, σύντομη περίοδο κατασκευής, υψηλή ποιότητα κατασκευής και τεχνικές απαιτήσεις, και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με έργα πολιτικού μηχανικού, μηχανήματα πυροπροστασίαςδακτύλιοι, υδροδότηση και αποχέτευση κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι μέθοδοι κατασκευής και οι παραπάνω τεχνικές είναι αυστηρές και ενισχυμένες. Έλεγχος βασικών διαδικασιών, προτεραιοτήτων και δυσκολιών Μετά την ποιότητατης διαδικασίας κατασκευής, η εταιρεία πέτυχε επιτυχώς τους αναμενόμενους στόχους ποιότητας, ασφάλειας και χρονοδιαγράμματος και δημιούργησε καλές οικονομικές αποδόσεις. Έχει κερδίσει έπαινο από ιδιοκτήτες, επιβλέποντες και qμονάδες επιτήρησης.

Meeting customer needs is our only goal and motivation

Prosféroume tin kalýteri poiótita, tin kalýteri exypirétisi kai tin tachýteri apókrisi, móno gia na kathisychásoume tous pelátes